demonstracyjny


demonstracyjny
demonstracyjny {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ia {{/stl_8}}{{stl_7}}'mający na celu zwrócenie czyjejś uwagi; ostentacyjny': {{/stl_7}}{{stl_10}}Demonstracyjne odwrócenie się do kogoś tyłem. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • demonstracyjny — «obliczony na efekt; ostentacyjny, manifestacyjny» Demonstracyjne zachowanie się. Demonstracyjny charakter wystąpienia. Okazywać demonstracyjną obojętność, troskliwość …   Słownik języka polskiego

  • demonstracyjnie — przysłów. od demonstracyjny Demonstracyjnie witać, żegnać kogoś …   Słownik języka polskiego

  • ostentacja — ż I, DCMs. ostentacjacji, blm «sposób zachowania się obliczony na pokaz, mający na celu zwrócenie czyjejś uwagi; sposób demonstracyjny, manifestacyjny» Robić coś z ostentacją. ‹łac.› …   Słownik języka polskiego

  • ostentacyjny — «nacechowany ostentacją; demonstracyjny, manifestacyjny» Ostentacyjna grzeczność, uprzejmość. Ostentacyjna poza …   Słownik języka polskiego

  • pochód — m IV, D. pochódchodu, Ms. pochódchodzie; lm M. pochódchody 1. «maszerujące wojsko lub zorganizowany tłum kroczący ulicą, manifestujący coś» Pochód pierwszomajowy. Demonstracyjny pochód. Iść, kroczyć w pochodzie. Pochód uformował się, rusza,… …   Słownik języka polskiego

  • demonstracyjnie — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł., {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. demonstracyjny: Demonstracyjnie wyjść z zebrania. Demonstracyjnie okazywać swoje uczucia. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • manifestacyjny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, manifestacyjnyni {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} związany z manifestacją, będący manifestacją : {{/stl 7}}{{stl 10}}Manifestacyjny pochód, pogrzeb. Manifestacyjne zgromadzenie,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ostentacyjny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} świadczący o ostentacji; demonstracyjny; umyślnie zwracający uwagę : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ostentacyjna niechęć do kogoś. Ostentacyjna poza. Ostentacyjne gesty niezadowolenia. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przedstawienie — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, blm, {{/stl 8}}{{stl 7}}od cz. przedstawić. {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}przedstawienie II {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, lm D. przedstawienieeń {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień